DỊCH VỤ QUẢN LÝ

Dịch vụ quản lý là dịch vụ mà quá trình nhập khẩu, gia công hay một số dịch vụ khách được Song Hân thực hiện theo yêu cầu của khách hàng.

Dịch vụ nhập khẩu

Dịch vụ gia công

Dịch vụ khác